User Tools

Site Tools


gellish_nederlands

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gellish_nederlands [2019/01/05 15:57]
andries
gellish_nederlands [2020/03/03 13:33] (current)
andries
Line 1: Line 1:
-======Gellish Nederlands======+======Gellish Nederlands ​(in Dutch)======
  
 Gellish Nederlands is een variant van Gellish dat gebruik maakt van dezelfde relatietypen als Gellish Engels ([[:​Start|Gellish Engels]]), dat wil zeggen relatietypen met dezelfde unieke identicatienummers (UID'​s),​ maar van relatietypen worden nu de Nederlandse '​namen'​ gebruikt. Bijvoorbeeld,​ relatietype 1190 heet in het Engels <is a part of> en datzelfde relatietype heet in het Nederlands <is een deel van>. Dus in Gellish Nederlands kun je bijvoorbeeld het volgend feit uitdrukken: Gellish Nederlands is een variant van Gellish dat gebruik maakt van dezelfde relatietypen als Gellish Engels ([[:​Start|Gellish Engels]]), dat wil zeggen relatietypen met dezelfde unieke identicatienummers (UID'​s),​ maar van relatietypen worden nu de Nederlandse '​namen'​ gebruikt. Bijvoorbeeld,​ relatietype 1190 heet in het Engels <is a part of> en datzelfde relatietype heet in het Nederlands <is een deel van>. Dus in Gellish Nederlands kun je bijvoorbeeld het volgend feit uitdrukken:
gellish_nederlands.txt ยท Last modified: 2020/03/03 13:33 by andries