User Tools

Site Tools


gellish_nederlands

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
gellish_nederlands [2011/10/05 21:08]
peter
gellish_nederlands [2019/01/05 15:57]
andries
Line 6: Line 6:
  
 Daarbij blijft het identificatienummer van het relatietype 1190 hetzelfde als het in het Engels al was. \\ Daarbij blijft het identificatienummer van het relatietype 1190 hetzelfde als het in het Engels al was. \\
-De Nederlandse benamingen van de relatietypen zijn gedefinieerd het dezelfde deel van de Gellish ​Dictionary ​als de Engelse benamingen, namelijk in het TOPini ​gedeelte. \\ +De Nederlandse benamingen van de relatietypen zijn gedefinieerd ​in het dezelfde deel van het Gellish ​taxonomisch woordenboek (taxonomic dictionary) ​als de Engelse benamingen, namelijk in het basisontologie ​gedeelte. \\ 
-Daarnaast is er een Gellish Nederlands woordenboek ​beschikbaar. Vooralsnog is dat woordenboek voornamelijk gericht is op de bouw en infrastuctuur en aanverwante industrieeen.+Datzelfde geldt voor de rest van het Gellish Nederlands woordenboek. Vooralsnog is  het Nederlandse deel van woordenboek ​beperkter dan de Engelse versie en is voornamelijk gericht is op de bouw en infrastuctuur en aanverwante industrieeen.
  
-De '​Download'​ pagina ​van dit Gellish project op !SourceForge ​bevat in het '​Gellish Documentation'​ pakket ​onder andere een uitgewerkt voorbeeld van de specificatie van een weg en ook van definities van begrippen en de specificatie van kennis over het begrip weg. Er zijn twee files met dat voorbeeld in Gellish Engels: een toelichting en een Gellish ​database table in Excel, en er zijn twee files met datzelfde voorbeeld in Gellish Nederlands.+De '​Download'​ pagina bevat onder andere een uitgewerkt voorbeeld van de specificatie van een wegennet ​en ook van definities van begrippen en de specificatie van kennis, o.a. over het begrip weg. Er zijn twee files met dat voorbeeld in Gellish Engels: een toelichting en een tabel met Gellish ​expressies, en er zijn twee files met datzelfde voorbeeld in Gellish Nederlands.
  
 ======Automatisch vertalen====== ======Automatisch vertalen======
Line 18: Line 18:
 A28 <is a part of> the Dutch road network. A28 <is a part of> the Dutch road network.
  
-De Nederlandse versies van het voorbeeld van de specificatie van een weg bevat ook de Engelse vertalingen van de begripsnamen. Daardoor kunnnen de gegevens over de weg zowel het Engels als in het Nederlands weergegeven worden, hoewel de weg maar op manier gespecificeerd is. \\ +De Nederlandse versies van het voorbeeld van de specificatie van een weg bevat ook de Engelse vertalingen van de begripsnamen. Daardoor kunnnen de gegevens over de weg zowel in het Engels als in het Nederlands weergegeven worden, hoewel de weg maar op één manier gespecificeerd is. \\ 
-Elk feit in Gellish heeft ook een UID. Omdat een feit onafhankelijk is van de taal waarin het feit wordt uitgedrukt zal het UID van elk feit in beide talen gelijk blijven.+Elk idee in Gellish heeft ook een UID. Omdat een idee onafhankelijk is van de taal waarin het idee wordt uitgedrukt zal het UID van elk idee in beide talen gelijk blijven.
  
 //Ga naar// [[:​Start|Start]] //Ga naar// [[:​Start|Start]]
gellish_nederlands.txt · Last modified: 2020/03/03 13:33 by andries