User Tools

Site Tools


gellish_nederlands

This is an old revision of the document!


Gellish Nederlands

Gellish Nederlands is een variant van Gellish dat gebruik maakt van dezelfde relatietypen als Gellish Engels (Gellish Engels), dat wil zeggen relatietypen met dezelfde unieke identicatienummers (UID's), maar van relatietypen worden nu de Nederlandse 'namen' gebruikt. Bijvoorbeeld, relatietype 1190 heet in het Engels <is a part of> en datzelfde relatietype heet in het Nederlands <is een deel van>. Dus in Gellish Nederlands kun je bijvoorbeeld het volgend feit uitdrukken:

A28 <is een deel van> het Nederlandse wegennet

Daarbij blijft het identificatienummer van het relatietype 1190 hetzelfde als het in het Engels al was. br De Nederlandse benamingen van de relatietypen zijn gedefinieerd het dezelfde deel van de Gellish Dictionary als de Engelse benamingen, namelijk in het TOPini gedeelte. br Daarnaast is er een Gellish Nederlands woordenboek beschikbaar. Vooralsnog is dat woordenboek voornamelijk gericht is op de bouw en infrastuctuur en aanverwante industrieeen.

De 'Download' pagina van dit Gellish project op !SourceForge bevat in het 'Gellish Documentation' pakket onder andere een uitgewerkt voorbeeld van de specificatie van een weg en ook van definities van begrippen en de specificatie van kennis over het begrip weg. Er zijn twee files met dat voorbeeld in Gellish Engels: een toelichting en een Gellish database table in Excel, en er zijn twee files met datzelfde voorbeeld in Gellish Nederlands.

Automatisch vertalen

Elk begrip in een Gellish Nederlands woordenboek moet een unieke identificatienummer (UID) hebben, net zoals elk Gellish woordenboek. Daarbij is een grondregel van Gellish dat hetzelfde begrip in verschillende talen dezelfde UID behoort te hebben. Deze regel maakt automatisch vertalen mogelijk. br Bijvoorbeeld, stel dat het Gellish Nederlandse woordenboek het begrip 'het Nederlandse wegennet' bevat met als UID 11222333. Stel bovendien dat in dat woordenboek als Engelse vertaling ervan de term 'the Dutch road network' is opgenomen. Dan kan een computerprogramma, zoals de Gellish Browser, het bovengoemde feit automatisch vertalen en in het Engels weergeven als:

A28 <is a part of> the Dutch road network.

De Nederlandse versies van het voorbeeld van de specificatie van een weg bevat ook de Engelse vertalingen van de begripsnamen. Daardoor kunnnen de gegevens over de weg zowel i het Engels als in het Nederlands weergegeven worden, hoewel de weg maar op 1 manier gespecificeerd is. br Elk feit in Gellish heeft ook een UID. Omdat een feit onafhankelijk is van de taal waarin het feit wordt uitgedrukt zal het UID van elk feit in beide talen gelijk blijven.

'Return to '[wiki:“WikiStart”]

gellish_nederlands.1317841433.txt.gz · Last modified: 2017/11/15 11:05 (external edit)