User Tools

Site Tools


gellish_nederlands

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
gellish_nederlands [2011/10/05 21:03]
peter
gellish_nederlands [2017/11/15 11:15]
127.0.0.1 external edit
Line 5: Line 5:
 A28 <is een deel van> het Nederlandse wegennet A28 <is een deel van> het Nederlandse wegennet
  
-Daarbij blijft het identificatienummer van het relatietype 1190 hetzelfde als het in het Engels al was. [[br]] +Daarbij blijft het identificatienummer van het relatietype 1190 hetzelfde als het in het Engels al was. \\ 
-De Nederlandse benamingen van de relatietypen zijn gedefinieerd het dezelfde deel van de Gellish Dictionary als de Engelse benamingen, namelijk in het TOPini gedeelte. ​[[br]]+De Nederlandse benamingen van de relatietypen zijn gedefinieerd het dezelfde deel van de Gellish Dictionary als de Engelse benamingen, namelijk in het TOPini gedeelte. ​\\
 Daarnaast is er een Gellish Nederlands woordenboek beschikbaar. Vooralsnog is dat woordenboek voornamelijk gericht is op de bouw en infrastuctuur en aanverwante industrieeen. Daarnaast is er een Gellish Nederlands woordenboek beschikbaar. Vooralsnog is dat woordenboek voornamelijk gericht is op de bouw en infrastuctuur en aanverwante industrieeen.
  
Line 13: Line 13:
 ======Automatisch vertalen====== ======Automatisch vertalen======
  
-Elk begrip in een Gellish Nederlands woordenboek moet een unieke identificatienummer (UID) hebben, net zoals elk Gellish woordenboek. Daarbij is een grondregel van Gellish dat hetzelfde begrip in verschillende talen dezelfde UID behoort te hebben. Deze regel maakt automatisch vertalen mogelijk. ​[[br]]+Elk begrip in een Gellish Nederlands woordenboek moet een unieke identificatienummer (UID) hebben, net zoals elk Gellish woordenboek. Daarbij is een grondregel van Gellish dat hetzelfde begrip in verschillende talen dezelfde UID behoort te hebben. Deze regel maakt automatisch vertalen mogelijk. ​\\
 Bijvoorbeeld,​ stel dat het Gellish Nederlandse woordenboek het begrip 'het Nederlandse wegennet'​ bevat met als UID 11222333. Stel bovendien dat in dat woordenboek als Engelse vertaling ervan de term 'the Dutch road network'​ is opgenomen. Dan kan een computerprogramma,​ zoals de Gellish Browser, het bovengoemde feit automatisch vertalen en in het Engels weergeven als: Bijvoorbeeld,​ stel dat het Gellish Nederlandse woordenboek het begrip 'het Nederlandse wegennet'​ bevat met als UID 11222333. Stel bovendien dat in dat woordenboek als Engelse vertaling ervan de term 'the Dutch road network'​ is opgenomen. Dan kan een computerprogramma,​ zoals de Gellish Browser, het bovengoemde feit automatisch vertalen en in het Engels weergeven als:
  
 A28 <is a part of> the Dutch road network. A28 <is a part of> the Dutch road network.
  
-De Nederlandse versies van het voorbeeld van de specificatie van een weg bevat ook de Engelse vertalingen van de begripsnamen. Daardoor kunnnen de gegevens over de weg zowel i het Engels als in het Nederlands weergegeven worden, hoewel de weg maar op 1 manier gespecificeerd is. [[br]]+De Nederlandse versies van het voorbeeld van de specificatie van een weg bevat ook de Engelse vertalingen van de begripsnamen. Daardoor kunnnen de gegevens over de weg zowel i het Engels als in het Nederlands weergegeven worden, hoewel de weg maar op 1 manier gespecificeerd is. \\
 Elk feit in Gellish heeft ook een UID. Omdat een feit onafhankelijk is van de taal waarin het feit wordt uitgedrukt zal het UID van elk feit in beide talen gelijk blijven. Elk feit in Gellish heeft ook een UID. Omdat een feit onafhankelijk is van de taal waarin het feit wordt uitgedrukt zal het UID van elk feit in beide talen gelijk blijven.
  
-'''''​Return to '''''​[wiki:"​WikiStart"​]+//Ga naar// [[:Start|Start]]
gellish_nederlands.txt · Last modified: 2020/03/03 13:33 by andries